วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการล้างมือ

วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนวิธีการล้างมือ 7ขั้นตอน

วีดีโอไข้เลือดออก

วีดีโอความรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ทำอย่างไรเมื่อสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก

วีดีโอมารยาทไทย

คลิปวีดีโอมารยาทไทย อัพโหลดโดยสสอ.นาหม่อม